سرود مستور - غدیر 1398

آرومم کن - زیارت کربلا

سرود رویای وصال - نیمه شعبان 1399

کلیپ بی بدیل - ۱۳ رجب

سرود ماه تمام - نیمه ماه رمضان 1398

کجایی فاتح خیبر 1396

آرامش حرم - فاطمیه 1397

عرش مطلا - ولادت امام رضا علیه السلام

سرود عالم تاب - غدیر 1397

کلیپ گره گشا - غدیر 1396

آهِ چاه - فاطمیه 1396

سرود غریب مادر - محرم 1396

سرود دُرِّ نجف - غدیر 1395

سرود شوق روزگار تو - نیمه شعبان 1396

ولادت امام رضا علیه السلام - 1395

گروه فرهنگی نوای یاس ، گروه سرود نوای یاس ، سرود مذهبی ، نواروایت ، گروه سرود ، جمع خوانی ، نوا روایت ،سرود فاطمیه ،سرود غدیر ، نیمه ،سرود نیمه شعبان ، سرود رمضان ، نیمه رمضان ، نغمه ،  آوا ،سرود امام زمان ، امیرالمومنین سرود پابوس طوس ، سرود عالم تاب ،توسل فاطمیه ، سرود ولادت امام رضا، گروه سرود ، سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام ، سرود ماه تمام ، سرود مستور ، نفس صبح ، سرود رویای وصال ، آرومم کن ، اربعین ، آرامش حرم ،سرود ولادت حضرت زهرا ،سرود به نگاهی بخر مرا ، سرود گره گشا،سرود آهِ چاه ، عرش مطلا ، اجرا ، فوق العاده  صدا صوت آرشیو،سرود شوق روزگار تو ،سرود کجایی فاتح خیبر ،